آبرسانی به مشترکان متخلف از اوایل تیرماه آغاز می شود


مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب:
پس از اخطار و تذکر متخلفان در چند مرحله، از ابتدای تیرماه سال جاری انشعاب آنها قطع می شود و طبق جداول تنظیم شده تا ساعاتی دیگر این هدررفت آب آغاز و در مراحل بعدی موارد شدیدتری را در بر خواهد گرفت. . .
در حال حاضر تعداد مشترکان سوء استفاده کننده در کلانشهری مانند تهران حدود 5 درصد است و این در حالی است که این مشترکان تا 15 درصد آب مصرف می کنند.