آخرین اخبار و جزئیات آتش سوزی زندان اوین


شنبه شب (۲ مهرماه) عکس ها و فیلم هایی از آتش سوزی زندان اوین در شبکه های اجتماعی منتشر شد. مرکز رسانه قوه قضائیه با اعلام این پرونده گفت: در پی درگیری تعدادی از زندانیان محکومیت مالی و سرقت، یک کارگاه کارآفرینی زندان در آتش سوخت.

نوشتن آخرین اخبار و جزئیات آتش سوزی زندان اوین اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.