آزار جنسی دانش آموزان توسط معلم 55 ساله فردوس (خراسان جنوبی)


مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی:
آموزش و پرورش و آموزش و پرورش با اطلاع از موضوع کودک آزاری در شهرستان فردوس پیگیری مستمر را در دستور کار قرار دادند که منجر به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شد.
در اردیبهشت ماه امسال، مردی 55 ساله با هویت (MD) با 28 سال سابقه خدمت، بدون سابقه کیفری، در پارکینگ منزل خود که در خارج از مدرسه زندگی می کرد، تجمع اعتراضی ترتیب داد. ساعت ها با هماهنگی هفت نفر از اولیای دانش آموزان مقطع ابتدایی کلاس های خصوصی برای آنها برگزار کرد.
به گفته دانش آموزان، فرد مذکور در دوران تحصیل از زبان و جسم آنها سوء استفاده کرده است.