آغاز پرداخت 200 میلیون وام مسکن برای فرزند سوم


معاون اعتبارات بانک مرکزی:
متقاضیان باید با مراجعه به سامانه بانک مرکزی به نشانی ” و ثبت نام در آنجا مراجعه کنند.
با تکمیل مدارک حداکثر 45 روز وام پرداخت می شود و فردی که بتواند سریع پرونده خود را تکمیل کند در اسرع وقت تسهیلات دریافت می کند.