آمار جالب ازدواج و طلاق در کشور


به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس آمار ثبت احوال کشور، از مجموع 142 هزار و 298 ازدواج ثبت شده در بهار امسال، 52 هزار و 155 واقعه ازدواج در فروردین ماه، 44 هزار و 556 واقعه در اردیبهشت و 45 هزار و 587 واقعه ازدواج در خرداد ماه گذشته اتفاق افتاده است. قبلا دریافت شده است.

همچنین از مجموع ازدواج های ثبت شده در سه ماهه نخست امسال در کشور، بیشترین ازدواج ها مربوط به استان های تهران با 16 هزار و 225 واقعه، خراسان رضوی با 12 هزار و 401 واقعه و خوزستان با 10 هزار واقعه است. 939 مورد.

همچنین کمترین ازدواج ثبت شده در کشور مربوط به استان های سمنان با 818 ازدواج، ایلام با 1000 و 37 ازدواج و یزد با 1515 ازدواج است.

بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور در بهار سال جاری 44 هزار و 159 واقعه طلاق به ثبت رسیده که از این تعداد 12 هزار و 98 واقعه در فروردین ماه، 15 هزار و 324 واقعه در اردیبهشت ماه و 16 هزار و 737 واقعه طلاق در سال جاری به ثبت رسیده است. ژوئن. قبلا دریافت شده است.

در مجموع 44 هزار و 159 طلاق در بهار سال 1401 در کشور به ثبت رسیده که کمترین طلاق در استان های کهگیلویه و بویراحمد با 245 مورد، ایلام با 249 واقعه و سمنان با 337 واقعه است.

همچنین بر اساس گزارش آمار ثبت احوال کشور، بیشترین طلاق ثبت شده در کشور مربوط به استان های تهران با ۷۹۲۶ مورد، خراسان رضوی با ۴۸۰۹ واقعه و فارس با ۲۵۲۵ واقعه است.