آیا تفاوتی در اثربخشی واکسن کرونا بین زنان و مردان وجود دارد؟
پروفسور Eszuke می‌گوید: مطالعات بین‌المللی که تفاوت‌های جنسیتی در اثربخشی و ایمنی را در جمعیت عمومی بررسی می‌کند نیز نشان می‌دهد که زنان بیشتر از مردان از اثرات منفی بیشتری رنج می‌برند و به‌ویژه رویدادهایی مانند لخته شدن خون در زنان دریافت‌کننده واکسن‌های AstraZeneca و Johnson & Johnson رخ می‌دهد. بیشتر گزارش شده است.