آیا پروتز (بزرگ کردن سینه) باعث سرطان می شود یا از آن جلوگیری می کند؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل | کویته ها


خیر ، این مطالعه هیچ ارتباطی بین قرار دادن پروتز و ایجاد سرطان سینه ، بیماریهای خود ایمنی و سایر بیماریهای سیستمیک پیدا نکرد. در حال حاضر هیچ شواهد قطعی مبنی بر پیشرفت سرطان در زنان مبتلا به پروتز وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید