آیین نامه تمدید شورای هنری توسط رئیس جمهور ابلاغ می شود


به گزارش خبرگزاري فارس، آيت‌الله سيد ابراهيم رئيسي رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي «اصلاح آيين‌نامه شوراي هنر» را كه در هشتصد و پنجاه و هشتمين جلسه اين شورا در تاريخ 3 اسفند 1400 به تصويب رسيد، براي اجرا ابلاغ كرد. .

این قانون در 5 ماده و 3 تبصره به تصویب رسید و جایگزین قانون قبلی (مصوب 425 جلسه مورخ 27/5/1356 و الحاقیه 593 جلسه مورخ 13/9/1354 در شورای عالی انقلاب فرهنگی شد).

«اصلاح قانون شورای هنری» به منظور «تحقق گام دوم انقلاب اسلامی» و «جهاد تبیینی» به عنوان دو مقوله مهم از تحولات فکری و فرهنگی کشور و همچنین بر اساس تشخیص پیوست شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص طرح تغییر شورا “منشور شورای هنری” به عنوان پایگاه عملیاتی هنر و یکی از هسته های فکری شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس طرح تحولی شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر کرد. انقلاب فرهنگی

متن «آیین نامه اصلاحی شورای هنر» به شرح زیر است:

شورای هنر
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

«آیین نامه اصلاحی شورای هنری» مصوب سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ 3/12/1400 شورای تعیین شده و هشتصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ 24/12/1300 شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد.

مقدمه
هنر زبان بیانی تمدن هاست و از این رو این مقوله در طول تمدن درخشان ایران اسلامی همواره نقشی موثر و بی بدیل داشته است. ایجاد تمدن نوین اسلامی به عنوان آرمان بزرگ انقلاب مورد تاکید و تاکید مقام معظم رهبری در «اعلامیه گام دوم انقلاب اسلامی» قرار گرفت. بر اساس این بیان، افق نظام اسلامی تمدن سازی است و تحقق تمدن نوین اسلامی از طریق انتقال فرهنگ و هنر امکان پذیر است و در این میان نقش «هنر» اساسی و اساسی است; زیرا زمینه های بسیاری را برای انتقال مفاهیم و ارزش های فرهنگی پوشش می دهد. از سوی دیگر، با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره «جهاد تبیینی»، می توان از ظرفیت های بسیار متفاوت و گسترده تری به عنوان مظاهر قدرتمند و مؤثر نهضت جهاد تبیین استفاده کرد.

در این راستا، «تحقق گام دوم انقلاب اسلامی» و «تبیین جهاد» به عنوان دو مقوله مهم از تحولات فکری و فرهنگی کشور و همچنین بر اساس دستور منضم مقام معظم رهبری. شورای انقلاب فرهنگی در خصوص طرح تحول شورای عالی، «شورای هنری» به‌عنوان مرکز عملیاتی هنری و یکی از هسته‌های فکری شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس طرح تحولی شورای عالی فرهنگی تغییر کرد. انقلاب به شرح زیر است.

ماده 1- وظایف:

تدوین و ارزیابی سیاستهای کلان هنر جمهوری اسلامی ایران جهت پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی

پیشنهاد سیاست ها و راه حل ها در این زمینه

الف- آموزش عالی، آموزش، آموزش عمومی (رسمی و آزاد) و پژوهش هنری.
ب- ترویج فرهنگ مکتوب هنر ایرانی و اسلامی با ایجاد امکانات تالیف و ترجمه.
ج – تعیین اولویت های تولیدات هنری.
د- معرفی آثار هنری و هنرمندان ایرانی از کشورهای اسلامی به جهان از طریق. نویسندگی، ترجمه، برپایی نمایشگاه ها، جشنواره ها و…
ه- شناسایی، معرفی، حفظ و حراست از بهترین آثار هنری و هنرمندان مستعد و متعهد کشور.
و – تبیین و بیان مفاهیم و ارزش های انقلاب اسلامی برای نسل جدید از طریق هنر.
ز- تبیین جنبه های نظری هنر در زمینه هایی چون زیبایی شناسی، عرفان، فلسفه و شناسایی و نقد جنبش های هنری.
ح- برنامه ریزی برای معرفی آثار فرهنگی-هنری اصیل و سنتی برای حفظ و اشاعه هویت فرهنگ ایرانی-اسلامی.

تقویت ارتباط و هماهنگی بین بخشهای تولیدی، اجرایی و علمی هنری.

تعیین خط مشی های معرفی و ترویج هنرهای بومی و محلی.

حمایت از آموزش و پژوهش دینی، فلسفی و عرفانی در زمینه مبانی هنر و استفاده عملی از نتایج این تحقیقات در خلق آثار هنری، معماری و شهرسازی.

پیشنهاد تصویب و اصلاح قوانین بنیادها و مؤسسات هنری در سطح کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی.

تبیین نقش عملی هنر و تدوین و پیشنهاد سیاستهای مرتبط.

رصد تحولات، نیازها و ظرفیت هنری کشور در داخل و خارج از کشور.

تبیین و ارائه گزارش فصلی از مسائل، جایگاه و جایگاه حوزه هنری در جامعه.

تدوین و ارائه اسناد ملی و توسعه ای در حوزه های مختلف هنری از جمله: سینما، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، موسیقی، هنرهای سنتی، معماری و شعر و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ارزیابی و آسیب شناسی اقدامات، فعالیت ها و روندهای هنری کشور.

برنامه ریزی جهت هماهنگی مدیریت کلان هنری در کشور با روش هنر اصیل در تمدن نوین اسلامی.

ارتباط و تعامل فعال حوزه هنری به عنوان ستاد عملیاتی هنر کشور با ستاد راهبری و شوراهای تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادها و ارگان ها.

بررسی ارجاعات شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده 2- اعضا:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده تام الاختیار

وزیر آموزش و پرورش یا نماینده تام الاختیار

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا نماینده تام الاختیار وی

سه نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی

رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده تام الاختیار

رئیس جهاد دانشگاهی یا نماینده تام الاختیار

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار

رئیس فرهنگستان هنر

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

رئیس سازمان بسیج هنرمندان

فردی به انتخاب شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سه نفر از هنرمندان، کارشناسان و فعالان عرصه هنر با معرفی رئیس شورا و تصویب اعضا و با حکم دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

یکی از روسای دانشگاه های هنر با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

دبیر شورای هنری

تبصره 1- رئیس شورای هنری از بین اعضا انتخاب و برای تصویب و صدور احکام به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می شود.

تبصره 2- دبیر شورای هنر به پیشنهاد رئیس شورا و تصویب اعضای منتخب و صدور تصمیم به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می شود و دبیرخانه آن می باشد. در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد.

تبصره 3- احكام اعضاي بند 5 و رئيس شورا به مدت سه سال توسط رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي صادر مي شود.

ماده 3- شورا می تواند برای انجام وظایف خود کارگروه هایی تشکیل دهد و از کارشناسان و کارشناسان مربوطه برای مشاوره در امور هنری دعوت به عمل آورد.

ماده 4- مصوبات شورا پس از تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی از طریق دبیرخانه شورای عالی به دستگاه اجرایی ابلاغ می شود.

ماده 5- این آیین نامه در جلسه مورخ 24/12/1300 شورای عالی انقلاب فرهنگی طی 5 ماده و 3 تبصره به تصویب رسید و جایگزین آیین نامه قبلی (مصوب جلسه 425 مورخ 27/5/1377 و الحاقی به جلسه 593 شد. مورخ 13/9/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

انتهای پیام/