ابراهیم رئیسی و کریستین امان پور; آیا رئیس جمهور ایران فقط به بازی در لیگ 3 عادت کرده است؟
برخی از افسران ما عادت کرده اند که وقتی جلوی دوربین هستند مجریان صدا و سیما جلوی آنها می نشینند. بنابراین ترجیح می دهند در لیگ دسته 3 یا حتی لیگ محلات بازی کنند و ریسک بازی در لیگ های بین المللی را نداشته باشند و با خبرنگارانی مانند کریستین امان پور روبرو شوند.