اجرای پروژه بهسازی پیاده رو رضاشهر در سال جاری + فیلمگزارش کردن شهرآرانیوز، پس از گزارش های تریبون مردمی شهرآرا، حالا نوبت به محله رضاشهر در منطقه 9 شهرداری مشهد است؛ محله ای که بنا به پیامک های بی شمار شهروندان، اگرچه به نظر یکی از محله های ممتاز شهر است، اما در دل ماجرا، مشکلات ریز و درشتی در دل آن نهفته است.

«لطفا از بلوار خاقانی دیدن کنید؛ پیاده روهای آن کوتاه و بلند است، در برخی قسمت ها سنگفرش پیاده رو شکسته و سطح پیاده رو متعادل نیست، پیامک خانم فاطمه شریفی در ستون سخنرانی مردم اساس گزارش میدانی ما؛ درخواستی که اتفاقاً در این گزارش میدانی بی پاسخ ماند و با پیگیری های فوری شهردار منطقه، اعتبارات آن در نظر گرفته شد و به این ترتیب امسال نیز محقق خواهد شد.