اختلاس 2.5 میلیارد دلاری توسط وزارت دارایی عراق


یکی از اعضای کمیسیون نظافت پارلمان عراق با صدور بیانیه ای در واکنش به خبر اختلاس 2.5 میلیارد دلاری از حساب سازمان مالیاتی این موضوع را تایید کرد.

مطلبی درباره اختلاس 2.5 میلیارد دلاری در وزارت دارایی عراق برای اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.