ادارات و بانک ها در یزد فردا چهارشنبه یک ساعت زودتر تعطیل می شوند


بر اساس تصمیم استانداری یزد، در راستای کاهش مصرف برق، تمامی ادارات و بانک های استان یزد فردا چهارشنبه ساعت 12 یک ساعت زودتر تعطیل است.