ادامه تحریم ها که مذاکرات را برای دومین بار در سطح کارشناسی مطرح کرد – قدس آنلاین | ایستگاه خبریبه گزارش قدس آنلاین، کارشناسان جمهوری اسلامی ایران دقایقی پیش برای دومین بار در دو روز گذشته وارد هتل کوبورگ شدند تا مذاکرات جاری در وین با هدف لغو تحریم ها را ادامه دهند.

هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران به ریاست علی باقری روز پنجشنبه برای ادامه مذاکرات برای رفع تحریم ها وارد وین پایتخت اتریش شد.

یک دیپلمات ایرانی به خبرنگار ایرنا در وین گفت: قدرت توافق در تعادل آن است. اعتماد در مقابل اعتماد مسائل امنیتی ادعایی با فشار سیاسی ایجاد شده و همچنان فشار سیاسی و ماهیت سیاسی دارد و نباید در آینده بهانه ای برای سوء استفاده علیه ایران شود.

وی در خصوص فضای مذاکرات در وین گفت: اکنون زمان وین تعیین کننده است و باید هرچه زودتر اطمینان طرف ایرانی به دست آید.

منبع: ایرنا