ادامه تلف شدن ماهی در ماهشهر (+ عکس) / باعث اختلاف شد
سخنگوی مواقع اضطراری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: همزمان با اولین مورد مرگ ماهی در دریاچه نمک ماهشهر، نمونه برداری و اقدامات آزمایشگاهی اداره محیط زیست شهرستان و همچنین بررسی های کارشناسی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به طور جدی در حال انجام است. را در دستور کار قرار دهد. .