ادغام طرح پایلوت پیگیری پرستار در واحد آموزش بیمار – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی گفت: راه اندازی واحدهای آموزش و پیگیری بیمار روشی موفق برای دسترسی مردم به خدمات مقرون به صرفه و در دسترس و نقش موثری در ارتقای سلامت است.

وی افزود: طرح پایلوت پیگیری پرستار در 28 مرکز انجام شد و علاوه بر نتایج موفقیت آمیز آمیز همچنین رضایت افراد را تا حد قابل قبولی افزایش می دهد. در همین راستا برای اجرای این طرح در سراسر کشور، آن را با واحدهای آموزش بیمار ادغام کرده ایم و این واحدها هم اکنون در حال انجام آموزش و پیگیری 5 بیماری غیرواگیر پس از ترخیص بیمار هستند.

عبادی با بیان اینکه بیماران و همسرانشان پس از ترخیص با دنیایی از سوالات مواجه می شوند، ادامه داد: اجرای این طرح این خلأ را پر می کند و امیدواریم در آینده نزدیک این طرح را برای همه بیماری ها اجرا کنیم.

او بار دیگر خدمات پرستاری جامعه را توسعه داد نگر وی تاکید کرد و گفت: مراقبت نباید محدود به چارچوب بیمارستانی باشد و مردم قبل از مراجعه به بیمارستان و پس از خروج از بیمارستان خدمات مراقبتی ملموسی در جامعه داشته باشند.