ارائه کمک به مشاغل آسیب دیده از سیل


امام جمعه یزد:
کسب و کارهای بزرگ و کوچک استان یزد در سیل اخیر متحمل خسارات زیادی شدند که امید است با اعطای تسهیلات به مشاغل آسیب دیده بخشی از خسارات جبران شود.
مشاغلی مانند پوشاک و نساجی در سیل اخیر آسیب زیادی دیدند و باید بیش از گذشته به آن صنایع توجه شود زیرا پوشاک و نساجی صنعت مهمی در استان و کشور است.
امروز شاهد تعطیلی کارگاه های نساجی در استان و کشور بوده ایم و این نشان می دهد که صنعت نساجی با مشکل بزرگی مواجه است و باید برای رفع آن مشکل به سرعت اقدام کرد.
با آموزش بانوان و آقایان در زمینه تولید پوشاک باکیفیت در هر استان و سرمایه گذاری دولت در این زمینه، امید است در آینده نه چندان دور در صنعت نساجی به خودکفایی برسیم.که در راه است.