اردوغان: فرقی بین داعش، پ ک ک و گروه های جدایی طلب نیستگزارش کردن شهرآرانیوزنشست خبری سران کشورهای ضامن این روند در آستانه با حضور روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه برگزار شد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در این نشست خبری گفت: ما در این نشست فعالیت‌های خود را برای ایجاد صلح و ثبات در سوریه برای دستیابی به راه‌حل سیاسی یک بار دیگر بررسی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه قالب روند آستانه موثرترین اقدام برای تسریع راه حل سیاسی در این زمینه بود، تصریح کرد: در نشست آستانه بار دیگر بر عزم خود برای انجام این فعالیت ها تاکید کردیم.

رئیس جمهور ترکیه گفت: موضوع تروریسم یکی دیگر از موضوعات این نشست است و ما هیچ تفاوتی بین سازمان های پژاک، ی.پ.گ و پ.ک.ک نمی بینیم، نمی پذیریم که از یکی به عنوان ابزار ارتباطی استفاده شود. مبارزه با یکی دیگر.

رئیس جمهور ترکیه با اعلام اینکه باید صلح و آرامش در سوریه دوباره برقرار شود، گفت: هدف اصلی ما از اجلاس آستانه پایان دادن به فاجعه انسانی در سوریه است.

اردوغان با بیان اینکه روند اجرای توافقات قبلی نیز در مذاکرات و گفتگوها مورد بررسی قرار گرفت، گفت: این سازمان های تروریستی مشکل اصلی همه ما هستند که هدفشان تجزیه سرزمین ترکیه است. در این زمینه، ما همچنین فکر می کنیم که بحران سوریه تنها از طریق راه حل سیاسی قابل حل است.

وی افزود: به همکاران خود در روند آستانه گفته ایم که روند مذاکرات سیاسی را تسریع کنند تا به یک راه حل پایدار برسیم.

رئیس جمهور ترکیه ادامه داد: فعالیت های کمیته قانون اساسی باید هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

وی تاکید کرد: این روند باید در چارچوب پارامترهای سازمان ملل انجام شود. بند 2254 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باید در سوریه اجرا شود و صلح و ثبات بار دیگر در سوریه حاکم خواهد شد.

منبع: فارس