از پوستر جشنواره هنرهای شهری مشهد – بهار 1402 رونمایی شدگزارش کردن شهرآرانیوز، پوستر جشنواره هنرهای شهری مشهد – بهار 1402 در همایش تخصصی هنر تعاملی شهری با حضور مدیران فرهنگی شهر و اعضای شورای اسلامی شهر رونمایی شد.

لازم به ذکر است اولین همایش تخصصی هنرهای تعاملی شهری «جشنواره بین المللی هنرهای شهری مشهد» با هدف تقویت مباحث نظری و بررسی تجربیات علمی و عملی هنرهای تعاملی شهری با بهره گیری از توانمندی ها و تجربیات به دست آمده در این حوزه در راستای شکل‌دهی و روان‌سازی حوزه هنر شهری تعامل‌محور و زمینه‌سازی ارتباط بیشتر آثار هنری با مخاطب، گامی رو به جلو برداشته است.