استاندار فارس: اماکن تجاری که فروشنده کشف حجاب می کند پلمب می شود
استاندار فارس در خصوص بازگشایی دانشگاه ها و دبیرستان ها گفت: معاونت اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طرح چهارشنبه طلایی را برای دانشگاه ها و دبیرستان ها اجرا کند. اگر قبل از تذکر رعایت حجاب اظهار پشیمانی کند به او تخفیف داده می شود اما اگر پیگیر و لجباز باشد با او قهری برخورد می شود.