استاندار مشهد مقدس از مرکز اجتماعی طلیعه سبز زندگی خانه سبز بازدید کردبر اساس گزارش ها شهررانیوزقرارگاه حفاظت از آسیب های اجتماعی متشکل از چهار کمیته غربالگری، کمیته آموزش، کمیته اشتغال و کمیته فرهنگی اجتماعی به ریاست سازمان بهزیستی، اداره فنی و حرفه ای مشهد، شهرداری مشهد مقدس و اداره تبلیغات اسلامی مشهد است. ، هر یک ..

کانون اجتماع طلیعه سبز زندگی در سه فاز «پیشگیری»، «جمع آوری و درمان» و «بازگشت اجتماعی» به بررسی آسیب های اعتیاد می پردازد. تا امروز 80 زن بهبودیافته در این مرکز تحت مراقبت و درمان قرار دارند.

شورای اجتماعی مشهد مقدس برای اشتغال زنان بهتر با ادارات مختلف، تولیدکنندگان و … رایزنی می کند. در همین مرکز هم اکنون کارگاه های بسته بندی، آرایشگری، خیاطی و کارگاه های ریخته گری و انگشترسازی آغاز به کار کرده است که زنان قبل از ورود به بازار کار و فعالیت اقتصادی در آنجا آموزش می بینند.

علاوه بر این آموزش ها، افراد جذب شده مهارت های عمومی بازگشت به خانواده و جامعه را پس از دوره استخدام و آموزش مرکز فرا خواهند گرفت.