استفاده از آموزه های قرآن باعث پیشرفت دانش آموزان در تحصیل می شود – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در جمع دانش آموزان دبیرستان شهید بابایی قزوین گفت: ما مردم به دو چیز نیاز داریم. و ظرفیت فکری و آن را عاقل می کند، پس در مقابل خرد نیازمند خرد هستیم.

وی ادامه داد: دومین موضوعی که واقعاً به آن نیاز داریم توانایی اراده است، ممکن است انسان عقل عاقل داشته باشد اما از اراده قوی محروم باشد پس اراده نیز باید قوی باشد.

نماینده ولی فقیه استان قزوین گفت: عقل ما نیازمند علم و اراده ما به توانایی است. کجا پیداش کنیم؟ یکی از مهم ترین چیزهایی که خداوند به ما می آموزد و راه های رسیدن به آن را نشان می دهد، خداپرستی است. تقوا به معنای علم عقل و توانایی اراده است.

وی خاطرنشان می کند: انسان متقی به خوبی می فهمد و اراده اش می تواند از این علم در زندگی استفاده کند، همه افرادی که در دنیا موفق هستند، عقل عاقل را با اراده قوی ترکیب می کنند، در اسلام راه رسیدن به آن تقوا است. قرآن. حدود 180 بار کلمه خداپرستی همراه با مشتقات آن آمده است و حدود 80 بار خداوند از کلمه “” استفاده می کند.تماشا کردن خداوند امر فرمود امیدواریم سال تحصیلی را همگی با تقوا و نگاه به قرآن با فرصت های خوب به پایان برسانید و سرعت پیشرفت ما را هزاران برابر کنید.