استفاده از نانو ژنراتورها برای تولید برق از امواج اقیانوس


به گفته محققان، امواج اقیانوس می تواند منبع تولید برق نیز باشد. طبق ادعای آنها با کمک نانو ژنراتورها می توان از امواج استفاده کرد. اقیانوس حدود 347 ولت در هر متر مکعب برق دریافت می کند.

به گزارش سرویس فناوری و فناوری خبری تکنا، امواج اقیانوس می تواند به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر مورد استفاده قرار گیرد اما تاکنون به آن توجه نشده است. به همین منظور و به منظور استفاده از امواج اقیانوس برای تولید برق، اختراع جدیدی ایجاد شد. ساخت ژنراتورهای کوچک بر اساس اثر تریبوالکتریک می تواند به صورت تجاری برای این منظور مورد استفاده قرار گیرد.

این کار توسط گروهی از محققان در چین انجام شد. در این پروژه میزان تولید برق در واحد حجمی را دو برابر کردند.

نانو ژنراتور وسیله ای است که می تواند از اثر تریبوالکتریک یا انرژی الکتریسیته ساکن ناشی از پیوند مواد به یکدیگر برای تولید انرژی استفاده کند. هیچ دستگاه تولید انبوهی با اثر تریبوالکتریک هنوز ساخته نشده است.

در یک مطالعه جدید، استفاده از این دستگاه ها برای تولید برق پیشنهاد شده است. با اتصال تعدادی از این دستگاه ها در زنجیره های بلند با قدرت کافی می توان از امواج اقیانوس برای تولید برق استفاده کرد. لین وانگ از موسسه نانو انرژی و نانوسیستم پکن طرحی را ارائه کرد که در آن جریان کوچک اما قابل توجهی را می توان از امواج اقیانوس تنها با یک سیم پیچ در داخل سیلندر تولید کرد. این ایده توانست 347 وات برق در هر متر مکعب تولید کند که دو برابر رکوردهای قبلی و 30 برابر بهتر از سایر دستگاه های تریبوالکتریک است.