استفاده از وسایل ارتباطی الکترونیکی در کنکور شامل حداکثر 10 سال غیبت در آزمون می باشد.


رئیس شورای حمایت از آزمون سراسری: استفاده داوطلبان از هرگونه وسیله ارتباطی الکترونیکی و حافظه در طول آزمون سراسری ممنوع بوده و از شرکت در آزمون ورودی از یک تا ده سال محروم می‌شود.