اطلاعات مهم در مورد حساب تجاری؛ ملاک تعداد معاملات سپرده است نه میزان سپرده


به گزارش «بامردم» به نقل از تسنیم، مصطفی قمری وفا با تاکید بر اینکه ماهیت حساب های تجاری متفاوت است و استانداردهای مختلفی برای شناسایی و بررسی آن وجود دارد، گفت: اگر فردی در حساب های بانکی به طور همزمان دو شرط داشته باشد. ممکن است. حساب تجاری در نظر گرفته می شود:

اولاً تعداد سپرده‌های حساب بیش از 100 فقره و در عین حال مبلغ کل واریزی بیش از 350 میلیون ریال است، بنابراین تنها داشتن یکی از این دو شرط مبنایی برای تجاری‌بودن حساب نمی‌باشد. به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز شده به حساب در هر ماه 10 میلیارد ریال باشد اما تعداد واریزها در حساب کمتر از 100 باشد، حساب تجاری محسوب نمی شود.

سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: مبنا فقط میزان واریز به حساب است نه تراکنش؛ بنابراین این دیدگاه که در مصوبه فوق الذکر می توان حساب اکثر افراد را به دلیل خریدها و تراکنش هایی که در طول ماه انجام می دهند، حساب تجاری دانست، کاملا اشتباه است.

قمری وفا افزود: بر اساس بررسی های انجام شده، درصد بسیار کمی (کمتر از 2 درصد) از حساب های غیرتجاری با اجرای مصوبه فوق ممکن است به عنوان حساب های تجاری مورد رسیدگی قرار گیرد.

سخنگوی بانک مرکزی همچنین گفت: تمامی حساب هایی که دارای دو شرط باشند الزاما تجاری نیستند، اما پس از بررسی و کسب اطلاعات بیشتر، تجاری یا غیرتجاری بودن آن ها تصمیم گیری می شود، بنابراین ممکن است یک حساب دارای هر دو باشد. شرایط ، اما حساب تجاری ناشناس است.

قمری وفا، سخنگوی بانک مرکزی گفت: حساب‌هایی که به حساب‌های تجاری یا به عبارتی «حساب‌های فروش» شناخته می‌شوند، به دلیل ماهیت حساب دارای مزایایی از جمله افزایش سقف برداشت روزانه و ماهانه از حساب هستند. بدون نیاز به ارائه مدارک مثبته و تخفیف در کارمزد بانکی. و … وجود دارد، بنابراین تعریف حساب به عنوان یک حساب تجاری برای افراد دارای فعالیت تجاری و گردش مالی مربوط به تجارت، تسهیل قابل توجهی وجود دارد. .