اطلاعیه وزارت کشور در خصوص حوادث احتمالی ناشی از بارندگی
برنامه ریزی لازم برای حضور موثر و مستمر کلیه نمایندگان، مدیران و روسای دستگاه های اجرایی، سازمان های ذیربط شهرداری های استان ها و دهیاری های پایین دست در شرایط بحرانی و هماهنگی های لازم برای توسعه پوشش بیمه ای ساختمان های مسکونی در شهرها و روستاها با استفاده از ظرفیت های قانونی آنچه مورد توجه قرار می گیرد ابلاغ معاونت امور عمرانی به استانداران است.