افزایش سرعت و کیفیت اینترنت در دستور کار دولت قرار دارد


در هفته دولت شاهد افتتاح پروژه فیبر نوری برای منازل و مشاغل در برخی شهرها خواهیم بود که با ادامه آن مردم صدها برابر سرعت اینترنت را خواهند دید.
زیرساخت اینترنت کشور 10 سال است که در برخی مناطق تعمیر نشده و بخشی از مشکلات به همین دلیل است.
برای افزایش سرعت و کیفیت اینترنت برنامه های میان مدت و بلند مدت داریم.