افزایش شگفت انگیز قیمت واحدهای مسکونی در طرح ملی مسکن


محمدرضا صباغیان در تذکری به وزیر راه گفت: اگر متقاضیان با طرح اقدام ملی مسکن قرارداد ببندند، قیمت واحدهای مسکونی کمتر از قیمت فعلی است، مثلاً در آن زمان 300 میلیون تومان زیر سوال است. ، اما اکنون این عدد 600 میلیون تومان افزایش یافته است.

وی افزود: افرادی که در این طرح به دنبال مسکن هستند، درآمد ضعیفی به حساب می آیند، اما به آنها گفته می شود که باید ماهیانه حدود 40 میلیون تومان واریز کنند.

نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه مجلس گفت: از وزیر راه می خواهیم حداقل فاز دوم ساخت این خانه ها یعنی فاز بعد از کارگری را به خود مردم بسپارد تا هر فردی بتواند واحد مربوطه را تکمیل کند. با توجه به شرایط خودشون

وی در سوی دیگر این اطلاعیه گفت: اگرچه برخی افراد بر اساس قوانین و مقررات اقدام به خرید خودرو می کنند، اما این خودروها بیش از یک سال است که در گمرک مانده اند، چرا که پیشنهاد می کنند هر خودروی وارد شده، یک خودروی فرسوده از سیکل به جز.

صباغیان ادامه می دهد: نمایندگی ها نیز وارد این عرصه شده و اقدام به خرید خودروهای فرسوده کرده اند و با وجود اینکه هر کدام از این خودروها حدود 400 میلیون تومان قیمت دارد، اما دلالان قیمت این خودروها را به 1.2 میلیارد تومان می رسانند که نیاز به وزیر است. راه ها برای ورود به این موضوع.

وی همچنین خاطرنشان کرد: خسارت سرمازدگی به کشاورزان و باغداران پرداخت نشده است، حتی اگر وزارتخانه های کشور، راه و جهاد کشاورزی از این مناطق بازدید کرده باشند، اما پس از گذشت ماه ها این خسارت جبران نشده است.

صباغیان تاکید کرد: در صورتی که این خسارت از سوی مردم قابل پرداخت نباشد به اطلاع آنان خواهد رسید و در صورت پرداخت این خسارت ها در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد.