امسال جشنواره حرفه ای تری با تفکیک آثار برگزار شد – قدس آنلاین | ایستگاه خبری


ذوالفقاری نایب قهرمان سوم بخش نمایش تلویزیونی در گفت و گو با قدس آنلاین: جشنواره امام رضا (ع) با برنامه ریزی و نظم به کار خود پایان داد و به وعده خود عمل کرد. این جشنواره حس رقابت تولید کننده را افزایش می دهد و باعث تلاش بیشتر می شود.

کلیپ های