انتشار جدیدترین جدول رقم قرارداد بازیکنان پرسپولیس با اضافه شدن دیابات


با اضافه شدن شیخ دیابته و فسخ قرارداد شیرزد تمیرف، باشگاه پرسپولیس جدول جدیدی از رقم قرارداد بازیکنان و کادر فنی این تیم را منتشر کرد.

به گزارش ملیت به نقل از تسنیم، باشگاه پرسپولیس در جدیدترین اسناد منتشر شده درباره ارزش قرارداد بازیکنان و کادر فنی این تیم، ارزش قرارداد شیخ دیابات را به مجموع ارزش قرارداد بازیکنان خارجی این تیم اضافه کرد و از سوی دیگر، ارزش قرارداد شیخ دیاباته را به ارزش قرارداد بازیکنان خارجی اضافه کرد. دست ارزش قرارداد شیرزد تامیروف از آن افزایش یافت ارزش کاهش یافت.

بر اساس اسناد قبلی منتشر شده از سوی باشگاه پرسپولیس در تاریخ 16 شهریور، مجموع ارزش قرارداد چهار بازیکن خارجی پرسپولیس (جورجی گلسیانی، وحدت حنانوف، یورگن لوکادیا و شیرزد تمیروف) 49 میلیارد و 722 میلیون تومان است که در حال حاضر در نظر گرفته شده است. توسط باشگاه پرسپولیس شماره قرارداد بازیکنانش. تیم

بر اساس اسناد باشگاه پرسپولیس که در سایت کدال منتشر شده، رقم جدید کل ارزش قرارداد چهار بازیکن خارجی فعلی سرخپوشان (جورجی گلسیانی، وحدت حنانوف، لوکادیا و شیخ دیاباته) 54 میلیارد و 925 میلیون تومان است. آخرین و آخرین جدول رقم قرارداد بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس را در ادامه مشاهده می کنید.

تیم فوتبال پرسپولیس، شیخ دیابات، فوتبال،