انتشار کتاب جدیدی از سوی انتشارات آرما که به مردم شناسی مراسم محرم می پردازد.


به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری فارس، نش آرما کتاب «آیین و اسطوره در ایران شیعی؛ مردم شناسی آیین های عزاداری محرم» نوشته جبار رحمانی. تماشای آیینی و مناسکی واقعه غم انگیز و غم انگیز عاشورا یکی از جدی ترین هاست.بیشترین دلایل بقا و قدرت این صفحه از تاریخ سرچشمه می گیرد. از زمان ائمه ابن الحسین (ع) دستور زنده نگه داشتن این بعد در میان شیعیان یکی از ضروریات زندگی اجتماعی و فردی به شمار می رفته است. بررسی این نظام آیینی از منظر علوم جدید و به ویژه مردم شناسی برای شناخت فرهنگ شیعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کتاب تازه منتشر شده آرما وی کوشید تا نگاهی به انسان شناسی آیین های عاشورا داشته باشد و با تعریف این موضوع و بررسی تاریخچه مناسک عاشورا در میان شیعیان به تحلیل و بررسی مردم شناسی آیین های عزاداری محرم پرداخت.

جبار رحمانی نویسنده و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی و فرهنگ است که آثارش عبارتند از: «فرهنگ و کرونا“، “سوال از دانشگاه ایرانیان”، “ایرانی از منظری دیگر” و…

همچنین لازم به ذکر است که انتشارات آرما وی پیش از این کتاب های مهمی در باب آداب و مناسک مذهب شیعه و مطالعات مربوط به آن منتشر کرده است که در آثاری چون: «فاجعه جهان اسلام»، «عین نیکی»، «آیین های تلویزیونی، بازنمایی دینی» دیده می شود. غم و شادی، عرفان ایرانی و عزاداری عاشورایی، عاطفه گرایی و عقل گرایی در مراسم مذهبی، مجالس مذهبی در ایران معاصر و پیاده روی اربعین ذکر شد.

پایان پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید