اوراق مسکن، کمتر از صد!


قیمت تمام شده اوراق مسکن حدود دو هفته پیش به زیر 100 هزار تومان رسید و پس از مدت ها این روند ادامه یافت و امسال این اوراق به قیمت 99 هزار تومان فروخته شد.

به گزارش ملیت به نقل از ایسنا، بررسی آخرین قیمت اوراق وام مسکن نشان داد که هر ورقه وام مسکن در فروردین ماه سال گذشته ۹۷ هزار و ۶۰۰ تومان، در اردیبهشت ۹۸ هزار و ۶۰۰ تومان و در خرداد ۹۸ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است. قیمتش 200 تومنه.

هر برگ اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیرماه سال گذشته 98 هزار و 500 تومان، مرداد سال گذشته 97 هزار و 700 تومان و شهریور سال گذشته 98 هزار و 100 تومان فروخته شد. این اوراق در مهرماه سال گذشته 98 هزار و 500 تومان، در آبان ماه 98 هزار و 100 تومان و در آذرماه 99 هزار تومان قیمت داشتند.

در دی و بهمن ماه سال گذشته اوراق تسهیلات مسکن با قیمت های 99 هزار و 200 و 98 هزار و 500 تومان فروخته شد. این اوراق در فروردین ماه سال جاری 99 هزار و 100 تومان قیمت داشت که این گزارش بر اساس این قیمت نوشته شده است.

قیمت اوراق مجرد و متاهل تهرانی

بر این اساس مجردان ساکن تهران تا سقف 280 میلیون تومان تسهیلات دریافت می کنند که شامل 200 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و 80 میلیون تومان وام رهنی است. بنابراین برای دریافت وام 200 میلیون تومانی باید 400 برگ تسهیلات مسکن خریداری کنند که ارزش آن 39 میلیون و 640 هزار تومان به قیمت 99 هزار و 100 تومان است. همچنین با توجه به وام 80 میلیون تومانی که باید 160 برگ به مبلغ 15 میلیون و 856 هزار تومان خریداری کنند، کل هزینه خرید اوراق به 55 میلیون و 496 هزار توماس خواهد رسید.

برهمین اساس زوج های تهرانی تا سقف 480 میلیون تومان شامل 200 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و 80 میلیون تومان وام دریافت می کنند. بنابراین زوجین باید 800 برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که مبلغ آن 79 میلیون و 280 هزار تومان است که به همراه مبلغ 15 میلیون و 865 هزار تومان وام جعاله که باید 160 برگه مسکن خریداری کنند باید 95 میلیون و 145 هزار تومان بپردازند. جمع..

قیمت اوراق در سایر استان ها

سقف این تسهیلات برای مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به 160 میلیون تومان برای مجردها و 320 میلیون تومان برای زوجین رسیده است زیرا مجردها باید 320 و ساکنان متاهل این شهرها باید 640 بن تسهیلات مسکن خریداری کنند. مجردها باید 31 میلیون و 712 هزار تومان و متاهل ها 63 میلیون و 424 هزار تومان بپردازند.