اولین جلسه دادگاه متهمان حادثه متروپل 21 متهم در میز محاکمه برگزار شدگزارش کردن شهرآرانیوزعلی دهقانی درباره جزئیات اولین جلسه دادگاه متروپل گفت: امروز اولین جلسه رسیدگی به پرونده تصادف متروپل با حضور اولیای دم متوفی و ​​متهم پرونده برگزار شد. در آن جلسه اظهارات 22 نفر از اولیای دم متوفی شنیده شد و برخی از وکلای آنها نیز به بیان اظهارات خود پرداختند.

وی گفت: گاهی متوفی از اعضای یک خانواده هستند و یک نفر برای اولیای دم در جلسه دادگاه حاضر می شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: قبل از استماع اظهارات شکات، اتهام از سوی نماینده دادستان قرائت شد.

وی درباره تعداد متهمان این پرونده نیز گفت: متهمان این حادثه 21 نفر هستند که همگی در دادگاه حاضر شدند که همگی دستگیر و از زندان به جلسه دادگاه فرستاده شدند.

دهقانی افزود: در این جلسه بیشتر شکایات مطرح شد و جلسه بعدی که فردا برگزار می شود به دفاع از متهم اختصاص دارد.

وی درباره روند پرداخت مهریه متوفی در این حادثه نیز بیان کرد: این روند باید توسط دادگاه تعیین شود، اما تلقی می شود که مهریه تعدادی از متوفیان از اموال مالک اصلی (متوفی) پرداخت می شود. ) برای صدور حکم باید به آنها رای به عدم دریافت دیه داده شود و جنبه عمومی جرم مورد رسیدگی قرار گیرد.

من باید بگویم؛ ریزش ساختمان متروپل روز دوشنبه دوم خرداد 1401 در آبادان اتفاق افتاد و در آن حادثه 43 نفر از هموطنانمان جان خود را از دست دادند.

منبع: تسنیم