اولین دانشگاه بانوان در یزد راه اندازی می شود


استاندار یزد از افتتاح اولین دانشگاه بانوان در یزد خبر داد.

استاندار یزد در اقدامی مدبرانه مجوز تاسیس اولین دانشگاه ویژه خواهران در یزد را از وزیر علوم گرفت.