ایران تامین کننده 90 درصد زعفران جهان است/ بزرگترین محموله زعفران ایران به قطر ارسال می شود


پس از تکمیل قرارداد صادرات و فرآوری 200 تن زعفران ایران به قطر، اولین محموله از این قرارداد بارگیری و برای فرآوری به قطر ارسال شد.

مقاله ایران تامین کننده 90 درصد زعفران جهان/ بزرگترین محموله زعفران ایران به قطر ارسال شد اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.