ایران حمله به سفارت روسیه در کابل را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز همدردی با دولت روسیه و خانواده های دو تن از اعضای سفارت این کشور در کابل و همچنین خانواده های دیگر قربانیان افغان این حمله تروریستی، از مقامات افغانستان خواست تا در این حمله تروریستی اقدام کنند. آی تی. اقدامات جدی تر برای تامین امنیت سفارت ها و اماکن دیپلماتیک در افغانستان