باز هم کتاب «به ما برسید» برای پنجمین باربه گزارش شهرآرانیوز; کتاب «رستگاری ما را دریافت کن» سعی دارد با بررسی مجدد نامه ای مهم، حوادث و وقایع میدان جنگ در آغاز حمله نیروهای عراقی به خاک ایران را تحلیل کند.

کتاب حاضر در واقع سندی از اولین وقایع جنگ و حوادثی است که بر اوضاع جبهه های ایران تأثیر گذاشت. «به ما برس» برگرفته از نامه تاریخی فرماندهی است که در خط مقدم بدون هیچ دستی رو به پیشروی دشمن بود.

در مقدمه این کتاب آمده است: در شرایط جنگی هر کشوری دائماً نامه های زیادی رد و بدل می شود. گاهی برخی از این نامه ها به دلیل مضمون و اهمیتی که در زمان انتشار یا نگارش دارند، نقش مهمی دارند و به دلیل تأثیرگذاری در ذهن همگان باقی می مانند.

چند دهه پیش که جنگ تحمیلی علیه ایران درگرفت، یکی از این نامه‌ها توسط علی شمخانی، فرمانده سابق ارتش خوزستان نوشته شد. آن روزها در شرایطی بود که باید اعتراضی به کمبود مهمات و آرپی جی و خمپاره می نوشت.

شمخانی در این نامه خطاب به مراجع و نوشته خود را با عبارت «اهالی، مسلمانان، به ما بپیوندید» آغاز کرد، اما این سوال پیش می آید که چرا این نامه باقی مانده است؟

شمخانی این نامه را خطاب به شورای عالی دفاع در آن زمان نوشت که به رهبری بنی صدر به نوعی بی کفایتی، شکست و خیانت خود را آورد و حوادث بزرگی را رقم زد. یکی از مهمترین دستاوردهای این نامه برکناری ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از فرماندهی معظم کل قوا و رای شورای اسلامی به فقدان سیاسی وی است.

کتاب «به کمک ما بیا» در واقع سعی دارد با مصاحبه با نویسنده این نامه، شرایط موجود در جبهه‌های ایران و توانایی نیروهای ایرانی در مقابله با دشمن را تحلیل کند. مصاحبه توسط بهداروند انجام شد و پس از آن گودرزیانی ویرایش اثر را انجام داد. اگرچه کتاب حاضر بر اساس مصاحبه با نویسنده این نامه است، اما برای سهولت در مطالعه کتاب، ساختار کتاب در حالت پرسش و پاسخ نیست و روایتی موازی دارد.

منبع: تسنیم