باغ ملک در خوزستان پس از سیل (عکس)
وزش بادهای موسمی و بارش شدید باران های موسمی جنوب کشور به ویژه استان خوزستان را تحت تاثیر قرار داد و حداقل دو نفر در این استان جان باختند. در شهرستان باغملک آب وارد چند خانه روستایی و شهری شد و خسارت زیادی به مزارع کشاورزی وارد کرد. همچنین راه ارتباطی بسیاری از روستاها مسدود است.