ببینید فحاشی و درگیری لفظی با مازیار لرستانی چیست؟
در روزهای اخیر برخی رسانه ها ویدئویی قدیمی را در مازیار لرستانی (شهر لرستانی) تحت عنوان ضرب و شتم مردم لرستانی منتشر کردند. اما در واقع خبری از ضرب و شتم نبود و مازیار لرستانی فقط ماجرای درگیری لفظی را بیان کرد و در بین راه به او فحاشی کرد.