برای حضور در دانشگاه ها و کلاس های درس نیازی به واکسیناسیون نیست


معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم:
با توجه به مصوبات ستاد کرونا و رسیدن به حد نصاب مطلوب در دوز اول و دوم، الزام تزریق واکسن برای حضور در دانشگاه ها و کلاس های درس منتفی است.
دانشگاه‌هایی که می‌خواهند دانشجویان خود از خوابگاه‌های دانشگاه یا مناطق مشترک استفاده کنند، ممکن است ارائه دوز تقویتی را ضروری کنند.