برنامه ریزی برای اسکان 600 هزار زائر در دهه گذشته – قدس آنلاین | ایستگاه خبری


بیدخوری، رئیس یک دهه اخیر کمیته مسکن خراسان رضوی در گفتگو با قدس آنلاین: هرگونه افزایش قیمت واحدهای مسکونی تخلف است. زائران برای اسکان اضطراری با شماره 137 تماس بگیرند. تخلفات از طریق شماره تلفن های 37045 و 09629 پیگیری می شود.

کلیپ های