برنامه مشترک دو وزارتخانه برای ساماندهی تعاونی های سهام عدالت – قدس آنلاین | ایستگاه خبریبه گزارش قدس آنلاین به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید هادی قوامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه گمرک تعاون گفت: حفظ و توسعه فرهنگ تعاون برای بهبود فعالیت های مختلف بسیار مفید است. اقتصاد و سطح اجتماعی».

قوامی با تقدیر از شرکت کنندگان در نمایشگاه هنر تعاون گفت: در بازدید از این نمایشگاه اطلاعات کاربردی و ارزشمندی در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت و دید روشنی از کاربردهای همکاری در ایران و جهان در اختیار مهمانان قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: توجه به موضوع تعاون و فرهنگ تعاون در کشور می تواند موجب توسعه بسیاری از فعالیت های اقتصادی و توسعه مناطق در سراسر کشور شود.