بلیت اتوبوس در اربعین 75 درصد گران شد


وزیر راه: از 15 تا 30 شهریور 75 درصد به قیمت بلیت اتوبوس پایانه های مرزی به دلیل خالی بودن پایانه اتوبوسرانی اضافه می شود.
در سال 2018 قیمت بلیط اتوبوس 100 درصد افزایش یافت