بیانیه تشکیلاتی بهشت ​​زهرا در نماهنگ «دختران بابا آنتون»: توهین های مورد استفاده را دنبال می کنیم.
سازمان بهشت ​​حضرت زهرا(س) ضمن محکوم کردن این تیزر، گفت: عوامل دست اندرکار دختران بابا آنتون باید پاسخگوی احساسات جریحه دار مردم باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید جلوی این بی فرهنگی و غیر فرهنگی را بگیرد. اخلاقی -اقدام نقض سابقه حرفه ای آنها را بدست آورید.