بیش از 100 گونه جانوری در خطر انقراض هستند – قدس آنلاین | ایستگاه خبریبه گزارش قدس آنلاین ، حسن اکبری معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست درباره به روز رسانی فهرست تنوع جانوری گفت: در آستانه هفته دولت با تلاش همکاران دفاتر تخصصی . به ویژه دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی، فهرست گونه‌های مهره‌دار در معرض خطر انقراض را اعلام خواهد کرد. به روز رسانی و در روزنامه رسمی منتشر و به مراجع ذیربط ابلاغ می شود و از این تاریخ ضوابط مسائل حقوقی و حقوقی در سطح کشور.

وی افزود: بر اساس فهرست منتشر شده بیش از 100 گونه در فهرست گونه های در خطر انقراض و بیش از 160 گونه نیز در فهرست گونه های حفاظت شده و حفاظت شده قرار دارند.

وی تاکید کرد: در خصوص آبزیان و سخت پوستان مصوبه قبلی سازمان همچنان پابرجاست و در صورت تغییر اعلام و ابلاغ خواهد شد. همچنین در مورد بی مهرگان نیز وضعیت در دست بررسی نهایی است و به زودی اقدام خواهد شد.

لازم به ذکر است که تعیین وضعیت حفاظتی گونه ها بر اساس فهرست قرمز گروه های خبره IUCN و بر اساس آخرین اطلاعات علمی و معیارهای کمی مانند میزان کاهش جمعیت، محدوده جغرافیایی پراکنش گونه ها و در صورت نتایج تجزیه و تحلیل کمی نشان دهنده احتمال بالقوه انقراض محیطی است. ، مشخص.

با توجه به اینکه این اطلاعات در مورد تعداد محدودی از گونه ها در ایران در دسترس است و بعضاً وضعیت تهدید فعلی برخی از گونه های حیات وحش در کشور با فهرست قرمز IUCN مطابقت ندارد، دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی با همکاری این سازمان . این سازمان با دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش و اخذ نظرات اساتید دانشگاه، کارکنان و کارشناسان استانی، فهرست طبقه بندی حفاظت از مهره داران کشور را بر اساس معیارهایی از قبیل عوامل تهدید، وضعیت جمعیت، پراکندگی محدود و … به روز کرد. بومی بودن، وضعیت قاچاق، و موارد دیگر. این فهرست کمک بزرگی به مدیریت و حفاظت از گونه های کشور می کند و ممکن است در آینده تغییر کند.

منبع: مهر