تدوین اسناد توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در روستاهای خراسان جنوبی


به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، مهدی ابراهیمی رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تحقق اقتصاد مقاومتی، بهره برداری از ظرفیت های موجود روستاها، ارتقای منزلت اجتماعی روستائیان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی یکی از اهداف اصلی تدوین و تصویب اسناد است.

وی افزود: تدوین و تصویب اسناد توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی خراسان جنوبی، نقشه راه تولید ثروت و توسعه کسب و کار و کارآفرینی در سطح روستاهای خراسان جنوبی خواهد بود.

ناظر جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی تصریح کرد: اسناد تهیه شده برای شناخت دقیق و جامع مناطق روستایی با مزیت ها و پتانسیل های توسعه می تواند به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری در مدیران ارشد استان مورد استفاده قرار گیرد.

ابراهیمی یادآور شد: در مرحله اول اجرای این طرح مطالعاتی برای 109 روستای خراسان حنوبی از جمله شهرستان های قاین، طبس، فردوس، سرایان و بشرویه که شهرستان هاست و در مرحله دوم 135 روستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ارائه شد. دیگران. روستاهای استان مورد مطالعه قرار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: مرحله دوم طرح مطالعاتی تدوین اسناد توسعه اقتصادی و ایجاد کار با مسئولیت معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی و با حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با همکاری معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی به پایان رسید. مشارکت و تعامل موثر استانداران و دستگاه های اجرایی ذیربط استان.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت: در مرحله دوم این طرح 53 روستا از شهرستان قاین، 42 روستا از شهرستان طبس، 18 روستا از شهرستان فردوس، 12 روستا از شهرستان بشروی و 10 روستا از شهرستان سرایان مورد بررسی قرار گرفت.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: در تدوین و تصویب اسناد توسعه اقتصادی و ایجاد کار در روستاهای خراسان جنوبی، مزیت های اقتصادی روستا با محورهای کشاورزی و گیاهان دارویی، صنعت، معدن، خدمات و گردشگری مورد تحلیل قرار گرفت.

وی افزود: مرحله اول و دوم طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای خراسان جنوبی در 244 روستا بررسی شد.

انتهای پیام/69014
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید