تسهیلات برای سه تا پنج میلیون زائر اربعین فراهم شود


وزیر اقتصاد: تا سقف 5 میلیون تومان تسهیلات برای حضور زائران در اربعین از سوی بانک های زیرمجموعه این وزارتخانه ارائه شده است.
برای پرداخت این وام، سرپرستان خانوار یارانه‌ای، پس از درخواست این تسهیلات در سامانه حج و زیارت (سماح)، هنگام خروج از مرزهای زمینی، مبلغ این تسهیلات بدون نیاز به صورت خودکار قابل پرداخت خواهد بود. به بانک ها مراجعه کنند حساب یارانه آنها واریز شده و در اقساط یک ساله از یارانه آنها کسر می شود.
مبلغ این تسهیلات برای سرپرست خانوار سه میلیون تومان، برای سرپرست خانوار چهار میلیون تومان و یک نفر از اعضای خانوار متعلق به وی و پنج میلیون تومان برای سرپرست خانوار و دو نفر یا بیشتر است. از خانواده متعلق به او