تشدید آلودگی هوای تهران و کرج طی دو روز آینده


گودرزی گفت: میزان آلاینده های جو تا روز چهارشنبه در شهرهای بزرگ از جمله تهران و البرز افزایش می یابد.

به گزارش ملیت به نقل از باشگاه خبرنگاران،فریبا گودرزی گفت: آلودگی هوا در کلانشهرها از جمله ارومیه، اراک، تهران و کرج تا روز چهارشنبه ادامه دارد. طی دو روز آینده در برخی شهرهای بزرگ تشدید خواهد شد.

به گفته کارشناس هواشناسی کاهش تردد خودروها، کنترل فعالیت واحدهای صنعتی، مدیریت منابع آلاینده، ترویج عدم تردد غیرضروری برای همه گروه‌ها، پرهیز از فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی در فضای باز و اتخاذ راهکارهای لازم اقدامات مدیریتی برای جلوگیری از افزایش غلظت آلاینده ها.

وی می گوید: با توجه به شدت جریان هوا در بسیاری از شهرها می توان شاهد بهبود شاخص آلودگی هوا بود.