تعیین کار 77 مجوز باقی مانده در پرتال ملی مجوز – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط زیست کسب و کار در شصت و ششمین جلسه، نقش 77 مجوز دستگاه باقی مانده مشخص شد و دستگاه های مرتبط موظف شدند این مجوزها را در پرتال مجوز ملی کشور بارگذاری کنند.

بر این اساس تعداد 13 عنوان مجوز باقی مانده از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه. کاربرگ راهنمای اخذ این مجوزها شامل شرایط مدارک و هزینه های صدور و بررسی مجوزها در وزارتخانه مذکور می باشد که 3 عنوان مجوز مربوط به سازمان امور اراضی کشور و 10 عنوان مربوط به سازمان مرکزی می باشد. تعاونی های روستایی

حذف مجوز گواهی بازداشت مجاز حیوانات دریایی بر اساس قانون اروپا 2008-1500 از دیگر مصوبات هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از فهرست مجوزهای بارگذاری شده در پورتال مجوز ملی کشور است.

3 عنوان مجوز مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شامل مجوز ایجاد و راه اندازی شتاب دهنده ویژه، تاییدیه پذیرش شامل استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش پایه و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، موافقت با انتخاب و فعالیت نمایندگان در مرکز شرکت ها و موسسات دانش پایه بنابراین معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری این موارد را به لیست مجوزهای خود اضافه خواهد کرد. در عین حال مجوز راه اندازی شتابدهنده ویژه به عنوان مجوز ثبت محور تعیین می شود منتشر شد اینها هستند.

همچنین 17 عنوان مجوز باقی مانده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به فهرست مجوزهای این موسسه در درگاه ملی مجوز اضافه می شود.

26 مجوز باقیمانده از سازمان ملی استاندارد، 15 مجوز باقیمانده از وزارت صنعت معدن و تجارت، یک مجوز مربوط به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دو مجوز شرکت باقی مانده است. OTC ایران نیز در این جلسه تعیین تکلیف شد و به فهرست مجوزها در پرتال ملی مجوز کشور اضافه می شود.