تغییرات آب و هوایی منجر به بیابان زایی سریع آسیای مرکزی شده است


تحقیقات جدید نشان می دهد که در سال های اخیر به دلیل تغییرات آب و هوایی و افزایش دمای کره زمین، بخش هایی از آسیای مرکزی به اقلیم های بیابانی گسترش یافته است. یک مطالعه اخیر نشان می دهد که دمای هوا طی 35 سال گذشته در بخش هایی از آسیای مرکزی مانند چین، ازبکستان و قرقیزستان افزایش یافته است.

به گزارش سرویس خبری فناوری و فناوری تکنا، به دلیل آب و هوای خشک و بارندگی کم بیش از 60 درصد در آسیای مرکزی، این منطقه آسیب پذیرتر از افزایش دما است. بنابراین خطر خشکسالی بیشتر است. کی هو، یکی از نویسندگان این مطالعه و یک اقلیم شناس از لینکلن، می گوید: «گزارش های زیادی مبنی بر تغییرات متوسط ​​دما و بارندگی در بخش هایی از آسیای مرکزی گزارش شده است. اما اطلاعات دریافت شده توسط ساکنان منطقه محدود است.

اما در مناطق کوهستانی مانند رشته کوه تیان شان در شمال غربی چین، وضعیت متفاوت است. افزایش دما باعث بارندگی بیشتر در این منطقه می شود. بنابراین این افزایش باران یخ های زیادی را در مناطق مرتفع ذوب کرد. در نتیجه میزان کاهش یخچال ها نیز افزایش یافته است. به گفته تروی استرنبرگ، جغرافیدان دانشگاه آکسفورد، در نتیجه کاهش برف در منطقه، یخچال های طبیعی در آسیای مرکزی دیگر جایگزین نمی شوند، به این معنی که در آینده آب کمتری برای انسان و محصولات کشاورزی وجود خواهد داشت.