تغییر یک ضرورت برای حاکمیت انقلابی است


20220224 100103 667x500 - جوانسازی، پیش نیاز مدیریت انقلابی

تغییر در حوزه حکمرانی لازمه یک حرکت انقلابی در دستگاه اجرایی کشور است. ذهن و تجربه افراد با تجربه در امکانات دولتی زمانی استفاده می شود که بسیج قوی جوانان وجود داشته باشد. در واقع پیشرانان نهضت انقلابی به جوانان معرفی شدند و بدین ترتیب جایگاه و جایگاه جوانان در سطح اداری جمهوری اسلامی ایران روشن شد.

نقش جوانان انقلابی، فداکار و نخبه می تواند در پیشبرد اهداف انقلاب بسیار موثر باشد. در واقع برای برون رفت از مشکلات کنونی کشور باید جوان سازی حوزه های اجرایی تمامی دستگاه های اجرایی و تصمیم گیری کشور را مد نظر قرار داد. همه باید بدانند که در اوایل انقلاب، مانند جنگ تحمیلی هشت ساله، با وجود مجازات های ظالمانه و همه جانبه، مسئولیت های سنگین و تعیین کننده ای بر دوش جوانان گذاشته شد که معمولاً نتایج بسیار خوبی هم دارند. خوشبختانه با توجه به رویکرد دولت مردمی و انقلابی در رابطه با بکارگیری جوانان انقلابی صادق، وفادار و نخبه در عرصه میانه مدیریت ملی و استانی، پوستی از دیگری را شاهد هستیم – سطوح و سطوح مختلف مدیریتی کمتر . آینده آن را منعکس می کند و رضایت عمومی را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به دنبال خواهد داشت.

یادداشت مصطفی خانعلی نژاد – کارشناس ارشد مدیریت